advent

advent (lat. adventus — príchod) — obdobie troch až štyroch týždňov pred Vianocami, v ktorom sú štyri nedele; zaviedol ho pápež Gregor I. (590 — 601). Advent symbolizuje čas od biblického stvorenia sveta do údajného narodenia Krista, čo bolo podľa mýtu 4 000 rokov — každá nedeľa symbolizuje jedno tisícročie. Katolícka cirkev organizuje v advente osobitné obrady (roráty) tak, aby vytvorila „atmosféru očakávania radostného pokánia“. Termín „prvý advent“ používajú najmä náboženskí sektári na označenie narodenia Krista; „druhý advent“ je zasa označenie pre tzv. druhý príchod Krista na Zem, aby vykonal apokalyptický „posledný súd“.

< Späť na A