Zväz občanov bez vyznania

Zväz občanov bez vyznania — bezverecká organizácia vytvorená r. 1945 z viacerých predvoj nových bezvereckých organizácií, najmä Voľnej myšlienky a bývalých členov Zväzu proletárskych bezvercov. Pokroková časť členstva sa hneď po ustanovení tejto organizácie zasadila o to, aby bol Zväz postavený na platformu Košického vládneho programu a čelila úsiliu bývalých stúpencov Voľnej myšlienky, ktorí presadzovali zúžené chápanie protiklerikálneho boja aj v tejto novej organizácii. Hnutie nedosiahlo masovosť žiadnej z predvojnových bezvereckých organizácií; roku 1946 malo 40 miestnych združení s 3000 členmi. Súviselo to so zložitou politickou situáciou v predfebruárovej ČSR; väčšina príslušníkov KSC nepovažovala za potrebné zúčastňovať sa na práci tejto nevyhranenej bezvereckej záujmovej organizácie a svoj nenábo­ženský svetonázor v danej situácii vyjadrovala len príslušnosťou k marxisticko-leninskej strane. Zväz vydával od r. 1947 časopis Nová skutečnost. Po februári 1948 sa Zväz občanov bez vyznania dostal na marxistické pozície, postupne však zanikol, nakoľko úloha uskutočňovať sústavnú svetonázorovú agitačnú prácu bola zakotvená medzi hlavnými článkami programu KSČ a začala sa v praxi realizovať na širokej základni prostredníctvom masových organizácií osobitne Spo­ločnosťou pre šírenie politických a vedeckých poznatkov (Socialistická akadémia).

< Späť na Z