žalmy

žalmy (gréc. psalmos – pieseň, chválospev) – jednoduché a krátke sugestívne náboženské piesne a prosby (modlitby), ktoré v biblickom Starom zákone tvoria Knihu žalmov(Žaltár). Niektoré z nich odzrkadľujú dávne náboženské zvyky, ktoré majú pôvod v magických formulách a zaklínaniach prvobytných čarodejníkov, viaceré majú veľa spoločného s babylonskými a inými staršími náboženstvami; mnohé bolí zostavené osobitne pre bohoslužby v jeruzalemskom chráme; niektoré sú kultové texty, prednášané pri obradoch pomazania – uvádzania židovských kráľov na trón a i.

Podľa obsahu možno žalmy deliť na; Hymny, oslavujúce boha „za dielo stvorenia a za zázračné zásahy do dejín vyvoleného (židovského) národa“; žalmy prosebné, vzývajúce boha o pomoc a požehnanie pre žalmistu alebo „vyvolený národ“, ale žiadajúce aj potrestanie jeho nepriateľov (tzv. žalmy zlorečivé); žalmy ďakovné; kajúcne; prorocké alebo mesiášske, sľubujúce „vyvolenému národu“ vykupiteľa, a i. Vo všeobecnosti žalmy propagujú ideu bezmocnosti človeka bez božej pomoci. Preto ich duchovenstvo veriacim vždy odporúčalo ako „výchovné čítanie“. 

< Späť na Z