fara


fara – budova, v ktorej je farský úrad (al. úrad cirkevného zboru) a obvykle aj byt farára.