abbé

abbé (z neskoro lat. abbas – predstavený kláštora)
1. Pôvodne titul opáta vo Francúzsku.
2. Od 16. stor. titul mladých francúzskych šľachticov, neskôr aj príslušníkov bohatých meštianskych rodín, ktorí mali katolícke kňazské svätenie, no nepôsobili v cirkevnej službe, ale čakali na vyšší cirkevný úrad; dovtedy ako vychovávatelia, spoločníci a pod. vo veľkých šľachtických domoch.
3. Od konca 18.  stor. (po francúzskej buržoáznej revolúcii) oslovenie katolíckeho kňaza bez vyššej cirkevnej hodnosti.

< Späť na A